Information

Atlasprojektet Danmarks Biller er en kortlægning af danske billearter i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. Kortlægningen vil give en basal viden om arternes udbredelse, som vil blive benyttes i såvel forskning som forvaltning af naturen i Danmark.

De indberettede fund af biller benyttes straks efter indberetning i Naturbasen, gennem samarbejder med ministerier, nationalparker, kommuner, konsulenter mv. Eksempelvis vil de danske billearter blive rødlistevurderet de kommende år og data fra atlaskortlægningen vil være til rådighed for rødlistebedømmerne med det samme de er indberettet i Naturbasen.

I naturforvaltningen benyttes mange billearter som indikatorer for god naturtilstand, fx er vedboende biller indikatorer for god skovnatur med dødt ved og stor biodiversitet. Derfor er det vigtigt at indsamle databaseret viden om udbredelsen af billerne, hvilket denne atlaskortlægning forhåbentlig vil råde bod på.

Gennem Naturbasens samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus er hele Museets historiske billesamling på godt 70.000 dyr digitaliseret og indberettet i Naturbasen. Sammen med de observationer der er indberettet af Naturbasens observatører til og med 2016, indgår der i alt 220.000 observationer af biller som baggrundsmateriale i projektet.

Projektet gennemføres som udgangspunkt i en 5-års periode i 2017-2021 og med mulighed for forlængelse

 

Sådan deltager du

Når du observerer en bille (og er 100% sikker på artsbestemmelsen), indberetter du dit fund på www.fugleognatur.dk eller via app'en NATURBASEN, som findes til iPhone og Android. På den måde registreres dit fund automatisk i atlasprojektet.

 

Hvis du ikke kender navnet på arten du har fundet

Så kan du enten 1) spørge i vores forum eller 2) bruge Naturbasens app.

1) Hvis du har taget et foto med dit kamera og er kommet hjem, kan du uploade billedet i forummet på www.fugleognatur.dk. Når arten er identificeret, indtaster du observationen på hjemmesiden.

2) Hvis du står på i felten (i naturen) på det sted hvor du ser arten, kan du benytte app'ens Hvad er det?-funktion. Så foretages artsbestemmelsen af andre brugere og indberetningen til atlasprojektet sker automatisk, såfremt billedet er godt nok til en artsbestemmelse.

Rigtig god fornøjelse. Vi ses derude!